Pokerturneringar

Med den digitala utvecklingen kom även möjligheten att spela olika typer av spel online. Även möjligheten att spela för pengar fick en snabb spridning, och framförallt att spela poker via internet genom olika pokerturneringar på pokersajter. Poker har spelats i hundratals år i olika former. Att spelet skulle nå en bred publik världen över eldade på spridningen av mjukvara som gynnade pokerspelarnas stora intresse. Idag kan du spela olika varianter av spelet, på olika nivåer, olika insatsnivåer och varierande strukturer. Du kan välja mellan kontantbord, Sit and Gos, hybrider som snabbspel där du snabbt byter bord när du kastat din hand – eller blandningar mellan slots och poker – och så möjligheten att spela rena pokerturneringar som kan pågå flera timmar. Raden av spel växer dagligen allteftersom idérikedomen och kreativiteten flödar. Genom att spela pokerturneringar online kan du även vinna resor, logi och inköp till prestigefyllda liveturneringar världen över. Att spela poker online kan alltså vara inkörsporten till en karriär och en framtid som professionell pokerspelare – en utveckling som hade gått långt mycket långsammare om det inte varit för den digitala utvecklingen och de möjligheter som kom med den. Att göra en karriär vid pokerborden är också en möjlighet som tillfaller alla. Inte alla lyckas men alla har möjligheten. På så sätt är pokern ett demokratiskt spel och pokern tilltalar också alla typer av människor, och gör ingen skillnad vare sig det gäller kön eller materiella tillgångar. Du kan börja med en kostnadsfri pokerturnering och sluta med en miljon i marker framför dig på ett casino någonstans i världen.

Olika typer av pokerspel

Ju fler varianter av pokern som du behärskar ju fler möjligheter till spel och pokerturneringar har du möjlighet att välja mellan. Sammantaget brukar man säga att den spelare som behärskar flera varianter av poker i det stora hela blir en skickligare och mer flexibel spelare. Det är alltså en fördel att sätta sig in i flera varianter. Den vanligaste varianten vid pokerturneringar on- och offline är “no limit Texas Hold’em”. Detta är alltså den variant som du bör sätta dig in i först i de fall du har planer på att tjäna en hacka som pokerspelare. Texas Hold’em kan även spelas som Pot Limit och Limit-variant. Pot Limit kan sägas vara den mest oberäkneliga strukturen av pokervarianter oavsett vilken sorts poker det handlar om. Du kan ägna dig åt poker i hela ditt liv utan att någonsin spela Pot Limit eller så kanske du spelar Limit under hela ditt liv. Det är valfritt vilken struktur och variant du ägnar dig åt – men det troliga är att ju fler varianter du kan spela ju mindre benägen är du att ledsna på spelet. Det kan ju alltid vara en fördel om inte annat. Det finns även mixade varianter av poker, mixade former som spelas i både kontantbordsform och pokerturneringar. Vid mixade varianter så växlar du spel under spelets gång. Det kan handla om fem till åtta olika varianter av spel och du kan även växla mellan strukturerna No Limit, Pot Limit och Limit. Så ju fler varianter av poker du behärskar ju fler möjligheter har du att roa dig vid pokerborden on- och offline.

Andra pokervarianter

  • Stud
  • Draw
  • Omaha Hi Low

Exempel på pokerstrukturer

  • Pokerturneringar
  • Sit and Go
  • Kontantbord

Vad är skillnaden mellan kontantbord och pokerturneringar?

Även om skillnaderna mellan olika typer av poker, strukturer och nivåer kan verka små för ett otränat öga och någon som inte spelar poker så kan även små förändringar innebära en stor skillnad för pokerspelaren. Det är också förklaringen till att du blir en skickligare pokerspelare ju fler varianter, nivåer och insatser du behärskar. Det kan låta logiskt men den verkliga innebörden förstår du inte förrän du själv upplevt skillnaderna. Det är till exempel bara en pokerspelare som förstår vilken enorm skillnad det kan vara att sitta vid ett pokerbord med nio spelare mot ett bord med sex spelare. Skillnaden på tre personer vid bordet kan innebära enormt mycket i spelstilen för spelarna vid bordet. Poker handlar i mångt och mycket om psykologi. Det är heller ingenting som ett ovant öga förstår. För en publik vid en pokerturnering beror intresset på om åskådaren känner till spelets mekanismer eller inte. Poker kan innebära oerhörda psykiska anspänningar under vissa situationer – till exempel vid spel om en stor pott. Denna anspänning uppstår vid varje giv där spelaren deltar vid ett kontantbord, men i en pokerturnering är det en anspänning som tilltar i styrka ju färre spelare som är kvar i turneringen. Det är förklaringen till att de gärna mäter pulsen på spelarna vid stora TV-sända pokerturneringar. Poker är ett oerhört fascinerande spel. Precis som vi tidigare varit inne på så gör pokern ingen skillnad på hög eller låg, kvinna eller man, fattig och rik, fånge eller fri utan pokern är gränslöst och oerhört spännande. Det förstår du när du väl testar poker.